BVBÓ, Bonyhád

Bemutatkozunk / A nevelési év rendje

Részlet a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Munkatervéből

1.2.1 A NEVELÉSI ÉV RENDJE

Nevelési év 2017.09.01 - 2018.08.31.
Készség- és képességfejlesztő szervezett foglalkozások  2017.10.01 - 2018.05.31.
Nyári működési rend 2018.06.01 - 2018.08.31.
Ügyeleti működési rend A fenntartó által 2018.02.15-ig meghatározott nyári működés rendje szerinti napokon, valamint fenntartói jóváhagyást követően az iskolai szünet napjain és a szombatra eső munkanapokon.

A szervezett foglalkozások kezdete az új gyermekek fogadásával, az intenzív szocializációs időszakkal esik egybe (szeptember-október), eközben a már járó gyermekek számára szervezett tanulási tevékenységek mellett megteremtjük a kicsik számára a beszoktatás ideális feltételeit.

A szervezett foglalkozások további szakaszában az óvodai élet megszervezése és a tanulásszervezés a pedagógiai programnak megfelelően az éves tevékenységi tervek, valamint az egyéni fejlesztési tervek figyelembe vételével történik, az óvodapedagógus teljes szakmai felelősségvállalásával történik.

Felelős: minden óvodapedagógus

Ezzel párhuzamosan a feladatellátási helyek vezetői kialakítják az udvari élet szokásrendjét, tervezik és szervezik az udvari tevékenységekkel kapcsolatos feladatellátást.

Felelős: fa. helyek vezetői

Nyári működés: az ügyeleti rend kezdetéig minden feladatelláti hely maga biztosítja a nyári élet tevékenységeit, a továbbiakban az ügyeleti feladatot ellátó óvoda ügyeletes helyettese gondoskodik azok megszervezéséről

Felelős: fa. helyek vezetői, ügyeletes helyettes

1.2.2 A NYITVATARTÁS RENDJE

Az intézmény feladatellátási helyei hétköznapokon 6.30 – 17.00 között tartanak nyitva a fenntartó által folyó év 02.15-ig meghatározott rend szerint.

A napi nyitva tartásra a szülői igények összesítése után tesz javaslatot az adott feladatellátási hely vezetője. A nyitva tartáshoz igazított munkarend kialakításáért a helyi vezető felel.

A napi nyitva tartási időt a több csoportos óvodákban lépcsőzetes kezdéssel és zárással biztosítjuk (csoportösszevonás).

A nyári ügyeletes óvoda kiválasztása a szervezett foglalkozások időszakában a szülői igények és a vezetőtestület javaslatának figyelembe vételével fenntartói döntés alapján történik. Javaslattételkor figyelembe kell venni a megnövekedett szülői igényeket, az intézményben esedékes beruházásokat, felújításokat, valamint a festési ütemtervet.

A tagóvodák nyári működési rendjének megállapítása a fenntartó önkormányzatokkal történő egyeztetést követően hagyható jóvá.

1.2.3 NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

A jogszabály által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapból 4-et használunk fel az óvodában, 1-et pedig a bölcsődében, a szülők tájékoztatása legalább 7 nappal korábban megtörténik. A nevelés nélküli munkanapokon az óvodában az igények függvényében felügyeletet biztosítunk.

 

 


Vissza