BVBÓ, Bonyhád

Bemutatkozunk / A nevelési év rendje

Részlet a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Munkatervéből 

 1.2.1. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Nevelési év  2018.09.01 – 2019.08.31
Készség- és képességfejlesztő szervezett foglalkozások  2018.09.01 – 2019.05.31.
 Nyári működési rend  2019.06.01 – 2019.08.31.
 Ügyeleti működési rend  A fenntartó által 2019.02.15-ig meghatározott nyári működés rendje szerinti napokon, valamint   fenntartói jóváhagyást követően az iskolai szünet napjain és a szombatra eső munkanapokon.


A szervezett foglalkozások kezdete az új gyermekek fogadásával, az intenzív szocializációs időszakkal esik egybe (szeptember-október), eközben a már járó gyermekek számára szervezett tanulási tevékenységek mellett megteremtjük a kicsik számára a beszoktatás ideális feltételeit.
A szervezett foglalkozások további szakaszában az óvodai élet megszervezése és a tanulásszervezés a pedagógiai programnak megfelelően az éves tevékenységi tervek, valamint az egyéni fejlesztési tervek figyelembe vételével történik, az óvodapedagógus teljes szakmai felelősségvállalásával történik.
Felelős: minden óvodapedagógus
Ezzel párhuzamosan a feladatellátási helyek vezetői kialakítják az udvari élet szokásrendjét, tervezik és szervezik az udvari tevékenységekkel kapcsolatos feladatellátást.
Felelős: fa. helyek vezetői
Nyári működés: az ügyeleti rend kezdetéig minden feladatellátási hely maga biztosítja a nyári élet tevékenységeit, a továbbiakban az ügyeleti feladatot ellátó óvoda vagy óvodák ügyeletes helyettese gondoskodik azok megszervezéséről
Felelős: fa. helyek vezetői, ügyeletes helyettes

1.2.2. A NYITVA TARTÁS RENDJE

Az intézmény feladatellátási helyei hétköznapokon 6.30 – 17.00 között tartanak nyitva a fenntartó által folyó év 02.15-ig meghatározott rend szerint. Minden feladatellátási hely nyitva tartása eléri vagy meghaladja a napi 8 órát.
A heti nyitva tartásra a szülői igények összesítése után tesz javaslatot az adott feladatellátási hely vezetője. A nyitva tartáshoz igazított munkarend kialakításáért a helyi vezető felel.
A napi nyitva tartási időt a több csoportos óvodákban lépcsőzetes kezdéssel és zárással biztosítjuk (csoportösszevonás).
A nyári ügyeletes óvoda kiválasztása a szervezett foglalkozások időszakában a szülői igények és a vezetőtestület javaslatának figyelembe vételével fenntartói döntés alapján történik. Javaslattételkor figyelembe kell venni a megnövekedett szülői igényeket, az intézményben esedékes beruházásokat, felújításokat, festési ütemtervet, valamint az éves nagytakarítást.
A tagóvodák nyári működési rendjének megállapítása a fenntartó önkormányzatokkal történő egyeztetést követően tesz az intézményvezetés javaslatot.

1.2.3. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

A jogszabály által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapot részben ügyeleti időszakban használjuk fel. A Városi Bölcsőde a Bölcsődék napján nevelés nélküli munkanapot tart. A szülők tájékoztatása legalább 7 nappal korábban megtörténik. A nevelés nélküli munkanapokon az óvodában az igények függvényében ügyeleti formában biztosítunk felügyeletet.

 


Vissza