Izményi Óvoda, Izmény

Bemutatkozás

Tárgyi, infrastruktúrális feltételeink

Óvodánk a falu középpontján helyezkedik el. Régi óvodává alakított épületben nyáron kellemesen hűvös, télen barátságosan meleg. Jól felszerelt udvarunk zöldterület, sok fával, madárral, tiszta levegővel. Nyáron árnyas, hűvös szalonnasütő hely, télen saját szánkópálya. A gyerekek mozgás- és játékigényét maximálisan kielégíti. A csoportban kellő mennyiségű, jó minőségű játékeszköz áll a gyerekek rendelkezésére. Testneveléshez és mozgásfejlesztéshez aránylag jól felszerelt az óvoda. Zenei és ritmusérzék fejlesztéshez megfelelő mennyiségű eszköz áll rendelkezésre. Külön fejlesztő helyiségben van lehetőség a logopédiai és egyéni fejlesztő ellátás biztosításához. Ez a helyiség alvószobaként is funkcionál. Tálaló konyhánk és külön ebédlőnk van, de nem rendelkezünk tornaszobával.

Személyi feltételeink

Óvodánk 1 vegyes csoporttal működik, 23 férőhellyel. A gyermekek nevelésében 1 fő óvónő és 1 fő dajka vesz részt.

Óvodaképünk

Óvodánk épülete egy múlt század elején épült sváb parasztház, melynek udvarra tekintő hosszú gangja a régmúlt időket idézi. Óvodánk céljaiban is követi ezt a képet, hiszen hagyományos, konzervatív értékrendet közvetítünk a haladó kor szellemében. Mindennapjainkat az elfogadás, a szeretet hatja át, ahol a gyermek tulajdonságainak és képességeinek alakítása egy vidám, boldog, örömteli, szabad játékos, bizalmas óvodai életben valósul meg. A gyermekek fejlődését sokszínű tevékenységek biztosítják, ahol a kíváncsiság, az önállóság, a tevékenységek során spontán létrejövő tanulás megvalósítását helyezzük előtérbe. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, mintegy alapvető tevékenységre. Célunk egy olyan óvoda működtetése, ahol a játék prioritása, a pedagógusok kvalifikált szakmai tudása, az idejáró  gyermekek és szülők elégedettsége a legfontosabb szempont. Mindezek szellemében látjuk el az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióit.

Programjaink 

Sajátosságaink

Kis településről lévén szó az óvodai életünk szorosan kapcsolódik a település életéhez. Aktívan részt veszünk a Falunapon, Szüreti felvonuláson. Tartunk Márton napot, amikor lámpásainkkal kicsalogatjuk a kapuba az időseket és csatlakozhat hozzánk, akinek kedve van. Hagyományok, jeles napok többsége is megjelenik a csoport életében. Sok esetben a szülők, a szűk család is részt vesz ezeken az eseményeken.