Pitypang Óvoda, Bonyhád

Bemutatkozás

„ Nem csak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk

/ Thomas Gordon /

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételeink

Óvodánk a város északnyugati részén, a városközpont közelségében található. Közvetlen közelében jó parkolási lehetőség adódik. A családi házas környezethez illeszkedő épületünk, nagy udvarral rendelkezik, ahol egyaránt található füves és betonozott rész is, (csapadékos időben is van játszásra alkalmas terület) amely a gyerekek számára olyan életteret alakít ki-,, ahová szeretnek járni, ahol jó lenni”. Tavasszal beültetett virágosládáink színesítik, ablakainkat, udvarunkat. Esztétikus, környezetbarát, uniós előírásnak megfelelő fajátékaink, udvari babaházunk, hintáink, árnyékvetővel rendelkező homokozónk, árnyékot adó hárs és egyéb fáink, bokraink az udvari szabad játék, az egészségnevelés, mozgásos játékok színterei. Csoportszobáink világosak, tágasak, jól felszereltek. Intézményünk rendelkezik az óvodai nevelési feladat ellátásához szükséges alapvető felszereltséggel. Játszóudvarunkon kívül a rendelkezésünkre álló tornaszoba, bőséges lehetőséget nyújt a gyermeki mozgás és játékigény kielégítésére. Változatos, és bőséges mozgásfejlesztő eszköz áll rendelkezésünkre mind a csoportszobákban, mind a tornateremben. A tágas folyosók is jó lehetőséget biztosítanak mozgásos lehetőségek kihasználásra.

Személyi feltételeink

Óvodánk 2 vegyes életkorú csoporttal működik. A nevelésben 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka vesz részt.

Óvodaképünk

Szeretetteljes, barátságos, családias légkör kialakítására törekszünk, ahol biztonságban érzik gyermekeink magukat. Igyekszünk számukra minél több tapasztalatot, élményt nyújtani (bábozással, dramatizálással, hangversennyel, színházi  előadásokkal, a két csoport közösen szervezett programjaival stb.). Törekszünk a még élő, és a már elfeledett néphagyományokat, népi kismesterségeket a gyermekekkel megismertetni. Fontos feladatunknak tartjuk a környezetvédelmet, ápoljuk a „zöld jeles napokat” Figyelembe vesszük az eltérő vallási, etnikai, nemzeti, társadalmi, vagyoni, vélemény, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb különbözőségeket.

Programjaink


Sajátosságaink

Fontos feladatunknak tartjuk  a néphagyományok ápolását, a magyar népszokásokkal való ismerkedést. Óvodánkban kiemelten kezeljük a mozgásfejlesztést, és a fejlesztő játékok alkalmazását, mely a szabad játékban, mindennapos- nagy testnevelés, kirándulások, néptánc foglalkozás során valósul meg. Mindkét csoportunkban egy-egy óvónő rendelkezik fejlesztőpedagógusi képzettséggel. 
Valljuk, hogy minden gyermek önmagához mérten fejleszthető!