Malom Óvoda, Bonyhád

Bemutatkozás

Tárgyi, infrastrukturális feltételeink

Óvodánk, a város központjában helyezkedik el, a székhely intézmény szerepét tölti be. 1979-ben kezdte meg működését német nemzetiségi óvodaként. A német kétnyelvű nemzetiségi nevelés az óvoda kiemelt feladata. Nemzetiségi óvoda jellegünkből adódóan, intézményünk az egész városból fogadja a gyermekeket. Esztétikusan berendezett, világos csoportszobáinkban szeretetteljes, családias légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. Mivel külön tornaszoba nem áll rendelkezésünkre, fontosnak tartjuk a szabadban, mozgással eltöltött időt. Udvarunk adottságai ehhez megfelelőek. A kültéri játékaink a füves, fákkal beültetett területen találhatóak, biztosítva nyáron az árnyékos helyeket. Nagy, betonos területünk jó lehetőséget ad a járművek használatára és rendezvényeink lebonyolítására. Homokozónk nyitható árnyékolóval van ellátva. 

Személyi feltételeink

Óvodánkban 3, vegyes életkorú csoportba járnak gyerekek, mindegyikben német nemzetiségi nevelés folyik.  Ebben 6 fő nemzetiségi óvodapedagógus, 3 fő dajka és egy fő pedagógiai asszisztens vesz részt.

Óvodaképünk

Óvodáinkban azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek:
- mindennapjai derűsen és vidáman, játékkal, mozgással teljenek
- elfogadó – támogató, biztonságot nyújtó környezetben nevelődjenek
- testi – lelki egészségben, személyiségükben kiteljesedve éljenek saját közösségeikben

Fontos számunkra, hogy:

Vállalt tevékenységeinket partnereink igényeinek figyelembevételével szervezzük, a szülők partnerei vagyunk, egyéb kapcsolatainkban korrekt együttműködésre törekszünk.

Programjaink

Sajátosságaink

A német nemzetiségi nevelés célja a német nyelv megismertetése, megszerettetése, sváb hagyományok ápolása. Mindezt az óvodai napirendbe ágyazva, játékos módszerekkel valósítjuk meg. Megalapozzuk az iskolai nyelvtanuláshoz szükséges készségeket, képességeket. Óvodánkban évek óta működik német nemzetiségi néptánc foglalkozás. Képzett német néptánc oktató német nemzetiségi óvónőink tartják a foglalkozásokat. A nagycsoportos gyerekek hetente egyszer vesznek részt ezen a programon.  Célja az egyszerűbb mozgásformák, tánclépések elsajátítása.