Városi Bölcsőde, Bonyhád

Bemutatkozás

„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobbanásunk.”
( Bertalan Ferenc )

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Bölcsődénk jelenleg 2 gondozási egységből, és 3 csoportból áll, 36 kisgyermeket tudunk fogadni. Közvetlenül az általános iskola szomszédságában, az óvodával közös épületben található, csendes, lakótelepi környezetben, a gyorsforgalmi úttól távol. Gyalogosan, autóbusszal és autóval egyaránt könnyen megközelíthető.
Helyiségei megfelelő komforttal rendelkeznek, esztétikus, rendezett külső és belső környezetben, optimális személyi és tárgyi feltételekkel fogadjuk a különböző családi környezetből érkező 12 hónaposnál idősebb gyermekeket.
A gyerekek tágas, derűs, otthonos, esztétikus csoportszobákban játszhatnak kedvük szerint a változatos és pedagógiai szempontból igényesen megválogatott játékokkal, könyvekkel és egyéb eszközökkel.
A bölcsőde nagy udvarral rendelkezik, a szabadban történő mozgás és játék lehetőség biztosításához, melyen füves és betonos rész egyaránt található, mozgásfejlesztő eszközökkel – pl. rugós hinta, babaház, -  homokozóval.

Személyi feltételek

Bölcsődénkben 6 fő kisgyermekgondozó-nevelő és 2 fő dajka várja a gyerekeket.

Intézményünk minőségpolitikája, célja:

Fontosnak tartjuk, hogy biztonságérzetet nyújtó, érzelem gazdag környezetet alakítsunk ki, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet. Hiszen ha érzik a szeretetünket, megbecsülésünket, akkor az beépül a személyiségükbe és a világra nyitott, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberekké válnak.
A napközbeni ellátás keretében arra törekszünk, hogy bölcsődéseink emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartva a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesülhessenek.
Azt szeretnénk, ha a gyermekek környezete, játéka és eszközkészlete, továbbá a magas színvonalon végzett munka, legfőbb partnereink, a szülők megelégedettségét szolgálnák.