Kisvejkei Óvoda, Kisvejke

Bemutatkozás

Tárgyi, infrastrukturális feltételeink

Az óvoda községünkben, az 50-es években nyaranta, mint „megőrző” szociális céllal szerveződött. 1958-tól képesített óvónő irányításával egész napos óvoda, nyári napközi otthonnal kezdte működését, majd 1974-től állandó feladata az egész éves napközi otthonos óvodai nevelés. Óvodánk fenntartója Kisvejke Község Önkormányzata. Intézményünk a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Kisvejkei Tagóvodájaként működik. Óvodánk a falu egyik kimagasló pontjának legszebb zöld övezetében, egészséges levegőjű területen, biztonságot adó környezetben, napos-árnyékos, esztétikus helyen működik. Több irányból megközelíthető, panorámája kiváló. Az óvoda épülete vertfalu, részben tégla, száraz, dél irányban nyitott, világos, nagy méretű napozó terasszal, nyáron természetes árnyékolással. A játékudvar, játszókert nagyon tágas, egészséges árnyat és illatot adó fákkal, cserjékkel, virágos részekkel díszített.

Személyi feltételeink

Jelenleg egy vegyes csoporttal működik, 25 férőhellyel.  Az óvodapedagógus munkáját és 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő dajka segíti. 

Óvodaképünk

Óvodánk sajátos arculata a családok segítését, a gyermekek védelmét és differenciált fejlesztését valamint a hátrányok hatékony csökkentését tartja legfontosabb feladatának. Célunk hogy a gyermekek érezzék jól magukat intézményükben, a szülők forduljanak felénk bizalommal, nehézségeikkel és problémáikkal. Alakuljon ki szoros együttműködés a család és az óvoda között, ami alapjául szolgál a hátrányok leküzdésében az óvodáskor végére. Jövőképünk hogy az óvodánk vállalja a 7 éven aluli gyermekek szeretetteljes gondozását, civilizálását, kultúrálását, életre szóló alapjainak lerakását. A legalkalmasabb megoldásokat keressük a legjobb helyett a gyermek számára. A szabadság és a korlátozás kellő arányával biztonságot, bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtunk minden gyermeknek megkülönböztetés nélkül.

Programjaink


Sajátosságaink

A csoportba járó gyermekek családi háttere jelentősen eltér a megszokottól. A szegénység a zömmel cigány lakosság körében igen magas, a családok nagy része sokgyermekes, így a gyermekek jelentősen érintettek a mélyszegénységben. A hátrányok csökkentése érdekében a Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és a helyi védőnővel szorosan együttműködve megpróbáljuk minél előbb beszoktatni a gyermekeket az óvodába.