Kisdorogi Óvoda, Kisdorog

Bemutatkozás

Tárgyi, infrastrukturális feltételeink

Kisdorog egy kis falu a völgységben. Az 1940-es évektől van óvoda a faluban egészen a napjainkig. Óvodánk fenntartója a Kisdorog Község Önkormányzata. 2007-től a Bonyhádi Varázskapu Bölcsöde és Óvoda Tagóvodájaként működik. Óvodánk régi épület, vertfalu, részben tégla építésű, 25 gyermek fogadására alkalmas. 2 csoportszobából áll, illetve egy öltöző és  egy mosdó is tartozik hozzá. A játszó udvar 2 részből áll. Az udvar fákkal árnyékolt nagyobbik részében található homokozó, babaház, egyensúlyozó, mászóka, csúszda, illetve egy mókuskerék. A kisebbik udvarban találhatók a hinták, illetve egy kis szabad terület két focikapuval. Az udvaron található egy raktár is, amit az udvari játékok tárolására használunk.

Személyi feltételeink

1 vegyes csoporttal működünk, ahol 2 szakképzett óvónő és 1 szakképzett dajka várja a gyermekeket

Óvodaképünk

Célunk a 2.5 és 7.5 éves gyermekek együtt nevelése, a gyermek személyiségének fejlődése, egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatása és nyelvi fejlesztése. Nevelésünk akkor lesz teljes értékű, ha a családokkal együtt tudunk gondolkodni, cselekedni. Éppen ezért figyelembe vesszük a szülők igényét.

Programjaink


Sajátosságaink

Óvodánkban német nemzetiségi nevelés folyik, melynek célja a német nyelv megismertetése, megszerettetése, illetve  hagyományok ápolása.  Kiemelt feladatunk a helyi svábsághoz tartozó kultúra, szokások és hagyományok ápolása. A faluban nem működik már iskola, így csak az óvodások tudnak aktívan részt venni a falu rendezvényein az egész év során.